Assemblea Pacto Mundial

18/06/2019

La Red Espanyola para el Pacto Mundial (del qual és soci Fruits de Ponent) celebra la seva assemblea anual el proper 18 de Juny, així com el seu 15è Aniversari.